ANDJELKA PRPIĆ

(Izvor: akademija28.com)

ANDJELKA PRPIĆ
2

Trenutni programi


ŠTA ME SNAĐE

Naša popularna glumica Anđelka Prpić je glavni protagonista ove fantastične predstave, nastale iz pera Nebojše Romčevića, ako ne najboljeg,…

(Izvor: akademija28.com)