JOVAN JOVANOVIĆ

Više o umetniku:

Instagram - https://www.instagram.com/jovannjovanovic/

 

(Izvor: zvezdarateatar.rs)

JOVAN JOVANOVIĆ

Trenutni programi


HIPNOZA JEDNE LJUBAVI

Ovo je komad o narodu, govoru, o tlu, o zaboravljanom jeziku ljubavi i prirode, jer, Kovačevićeva je teza, tek…

OSAMA-KASABA U NJUJORKU

OSAMA-KASABA U NJUJORKU Pisac: Vladimir Kecmanović Dramatizacija Kosta Peševski i Darko Bajić Reditelj Darko Bajić

Više o umetniku:

Instagram - https://www.instagram.com/jovannjovanovic/

 

(Izvor: zvezdarateatar.rs)